Please wait, loading...

 

05 ngày “đếm ngược” của kế toán viên - Thuế Dũng Nguyễn

Tháng Một 25, 2021by Duntax0

Thời điểm đầu năm luôn được xem là thời gian cao điểm đối với bộ phận kế toán. Chỉ còn vỏn vẹn 05 ngày nữa là hết tháng 01/2021. Trước thời điểm cuối tháng kế toán viên cần hoàn thành các công việc sau:

 

1. Nộp lệ phí môn bài:

 • Theo Điểm a khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP chỉ rõ:

“Chậm nhất vào ngày 30/01 hàng năm, doanh nghiệp phải tiến hành nộp lệ phí môn bài”.

 • Như vậy, kế toán phải thực hiện nộp lệ phí môn bài cho doanh nghiệp/đơn vị của mình đến hết ngày 30/01/2021.
 • Riêng trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Thì thời hạn nộp lệ phí môn bài được quy định khác.
 • Mức phạt nộp chậm: = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05 x số ngày chậm nộp

 

2. Nộp tờ khai thuế quý IV/2020:

 • Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật quản lý thuế năm 2019 quy định như sau:

“Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý”

 • Như vậy, ngày 30/01/2021 sẽ là thời hạn nộp:
  • Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng quý IV
  • Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân quý IV
  • Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV/2020.

Lưu ý: do ngày 30/01/2021 rơi vào ngày thứ bảy, nên thời hạn này được lùi sang ngày 01/02/2021.

Mức phạt nộp chậm theo điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP:
 • Phạt cảnh cáo: nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 – 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền từ 02 – 05 triệu đồng: nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 – 30 ngày
 • Phạt tiền từ 05 – 08 triệu đồng: nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 – 60 ngày.
 • Phạt tiền từ 08 – 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

+ Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 –  90 ngày;

+ Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên. Nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

+ Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

+ Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế. Đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế TNDN.

 • Phạt tiền từ 15 – 25 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày…

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị buộc phải nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

 

3. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn:

 • Điều 27 của Thông tư 39/2019/TT-BTC quy định: “Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.”
 • Trong đó, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.
Về mức phạt nếu chậm nộp được Điều 29 quy định như sau:
 • Phạt cảnh cáo: quá thời hạn quy định từ 01 – 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt từ 01 – 03 triệu đồng nếu:

+ Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn từ 01 – 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn;

+ Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định gửi cơ quan thuế.

Trường hợp tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế gửi cơ quan thuế trước khi có quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở thì không bị xử phạt.

 • Phạt tiền từ 02 – 04 triệu đồng: quá thời hạn quy định từ 11 – 20 ngày.
 • Phạt tiền từ 04 – 08 triệu đồng: nộp quá thời hạn quy định từ 21 – 90 ngày
 • Phạt tiền từ 05 – 15 triệu đồng nếu:

+ Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên;

+ Không nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế theo quy định.


Theo: luatvietnam.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Địa chỉ

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

Kết nối với Duntax

Bản quyền thuộc về DUNTAX – MST: 03122661622