10 điểm mới về đăng ký hộ kinh doanh theo thông tư 02/2023/TT-BKHĐT

Tháng Năm 20, 2023by Duntax0

Theo thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi & bổ sung thông tư 01/2023/TT-BKHĐT, từ ngày 01/07/2023, nhiều điểm mới về đăng ký hộ kinh doanh sẽ chính thức có hiêu lực thi hành. Hãy cùng DUNTAX tổng hợp chi tiết trong bài viết sau:

Điểm mới về đăng ký hộ kinh doanh từ ngày 01/07/2023

1. Mã số hộ kinh doanh đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh:

Theo khoản 1 Điều 5b Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT &  khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT:

 • Mã số hộ kinh doanh là dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh để cấp cho hộ kinh doanh khi đăng ký hộ kinh doanh.
 • Mã số hộ kinh doanh được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Mã số này đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh.

=> Mã số hộ kinh doanh đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh.

2. Hướng dẫn tra cứu mã số hộ kinh doanh:

Theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, tổ chức, cá nhân có thể tra cứu các thông tin đăng ký hộ kinh doanh bằng cách truy cập vào web: www.dangkykinhdoanh.gov.vn

 • Tên hộ kinh doanh
 • Mã số đăng ký hộ kinh doanh – mã số hộ kinh doanh
 • Địa chỉ trụ sở
 • Ngành, nghề kinh doanh
 • Tên chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có trách nhiệm chuyển đổi dữ liệu, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh còn thiếu được lưu trữ tại địa phương vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

3. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh:

Người thành lập hộ kinh doanh/hộ kinh doanh lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg) để ghi ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh.

 • Với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
 • Với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
 • Với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì:
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới…
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

4. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh online:

4.1 Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh);
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh (trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh);
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho 01 thành viên làm chủ hộ kinh doanh (trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh).
Lưu ý:
 • Giấy tờ được thể hiện dưới dạng văn bản điện từ.
 • Văn bản điện tử là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy (có thể định dạng “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf”).
4.2 Yêu cầu về hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh:
 • Đầy đủ các giấy tờ và các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử.
 • Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy.
 • Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình/cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử/ký trực tiếp trên văn bản giấy và scan bản giấy theo các định dạng “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf”.
 • Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh được kê khai trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;
 • Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng phải được xác thực bằng chữ ký số của chủ hộ kinh doanh/người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh (phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu theo khoản 4 Điều 84 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).
 • Trường hợp phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thì trong vòng 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, hộ kinh doanh phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 • Quá thời hạn, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ hủy hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

5. Cập nhật thủ tục đăng ký hộ kinh doanh online:

 • Người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

6. Thay đổi biểu mẫu về đăng ký hộ kinh doanh:

Các Phụ lục từ III-1 đến III-7 và từ VI-1 đến VI-16 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT thay thế các mẫu biểu quy định tại các Phụ lực từ III-1 đến III-6 và từ VI-1 đến VI-14 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

7. Thêm phương thức thanh toán online lệ phí đăng ký hộ kinh doanh:

 • Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.
 • Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh được nộp theo 03 phương thức sau:
  • Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp huyện;
  • Chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;
  • Sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Lưu ý: Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh không được hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh không được cấp đăng ký hộ kinh doanh.

8. Thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh:

 • Hộ kinh doanh nếu hoạt động kinh doanh tại địa điểm khác ngoài trụ sở thì phải thực hiện thông báo địa điểm kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh và trả Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh cho hộ kinh doanh.

9. Không bắt buộc đăng ký lại hộ kinh doanh:

 • Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT quy định hộ kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2023) được tiếp tục hoạt động mà không bắt buộc phải đăng ký lại theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT.

=> Như vậy, hộ kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trước ngày 01/7/2023 được tiếp tục hoạt động mà không bắt buộc phải đăng ký lại.

10. Bổ sung quy định đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng:

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT bổ sung quy định cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng như sau:

 • Cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng là việc cấp đăng ký hộ kinh doanh không thực hiện thông qua hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh được áp dụng trong các trường hợp:
 • Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh đang trong quá trình xây dựng, nâng cấp;
 • Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh gặp sự cố kỹ thuật;
 • Các trường hợp bất khả kháng khác.
 • Căn cứ vào thời gian dự kiến khắc phục sự cố/xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp bất khả kháng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải thông báo trước về thời gian dự kiến để cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện việc cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng.
 • Việc đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng được thực hiện theo quy trình luân chuyển hồ sơ bằng bản giấy giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế.
 • Và trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh hoàn thành việc xây dựng, nâng cấp/khắc phục sự cố, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải cập nhật dữ liệu, thông tin đã cấp cho hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Nguồn: luatvietnam.vn


Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực đăng ký Giấy phép kinh doanh, DUNTAX cung cấp dịch vụ đăng ký Hộ kinh doanh:
 • Tư vấn & hỗ trợ Khách Hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết
 • Tiến hành giao nhận hồ sợ tận nơi
 • Miễn phí tư vấn các vấn đề pháp lý trước, trong & sau khi đăng ký thành công
 • Cung cấp các dịch vụ sau khi thành lập với mức giá ưu đãi.
 • Cam kết có giấy phép chỉ sau 03-05 ngày làm việc
  Mời Quý Khách hàng liên hệ trực tiếp
 •  Hotline/Zalo: 0916 896 897 / 0399 66 77 88

 • Trụ sở chính: Số 6-8 Nguyễn Hậu, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP HCM

  Rất mong được hợp tác cùng Quý Khách Hàng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn?

Kết nối với Thuế Dũng Nguyễn

Bản quyền thuộc về THUẾ DŨNG NGUYỄN – MST: 0312661622