Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tháng Tám 26, 2020by Duntax0
Duntax cung cấp dịch vụ thay đổi giấy phép chi phí hợp lý tại TPHCM

Trong hoạt động kinh doanh, việc thay đổi hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh là điều khá phổ biến. Tuy nhiên, để hợp pháp hoá, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay  đổi, bổ  sung  theo  quy  định.

Vậy thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh được thực hiện như thế nào? DUNTAX  xin hướng dẫn chi tiết về vấn đề này qua nội dung bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý thay đổi – bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Điều  49  Nghị định 78/2015/NĐ-CP  về Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh quy  định:

 1. Đối với trường hợp thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh (ĐKKD) tại nơi mà doanh nghiệp đã đăng ký với nội dung thông báo như sau:
 • Tên, mã số thuế, mã số doanh nghiệp và số Giấy chứng nhận ĐKKD (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số thuế, mã số doanh nghiệp).
 • Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay thế;
 • Họ và tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

Kèm theo bản Thông báo Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên; Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

 1. Khi nhận Thông báo, Phòng ĐKKD trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp trong “Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng ĐKKD cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

 1. Trường hợp hồ sơ thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng ĐKKD thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.
 2. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng ĐKKD trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày có thay đổi). Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT.
Doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì để được bổ sung ngành nghề kinh doanh

 

Điều kiện thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Để được bổ sung ngành  nghề kinh doanh, doanh  nghiệp cần đáp  ứng các điều kiện sau:

 • Ngành nghề mà doanh nghiệp dự kiến sẽ bổ sung, phải nằm trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam (trường hợp không nằm trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam thì phải được quy định cụ thể tại văn phòng pháp luật chuyên ngành).
 • Thêm ngành nghề phải phù hợp với ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký (trường hợp doanh nghiệp bị thiếu nội dung khi đăng ký mã ngành thì phải điều chỉnh lại mã ngành).
 • Khi bổ sung các ngành nghề đầu tư thì doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật với các nhóm ngành nghề có điều kiện.
 • Doanh nghiệp cũng phải bổ sung những thông tin cần thiết như: số điện thoại, email, fax,… hay những thủ tục thay đổi nội dung đăng ký khác trước khi thực hiện việc bổ sung ngành nghề.

Các trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Doanh nghiệp cần đáp ứng được điều kiện về mức vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề trước khi nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh. Doanh nghiệp có thể kiểm tra ngành nghề kinh tế muốn bổ sung có phải là ngành nghề kinh tế có điều kiện hay không tại “Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp“. 

Riêng đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp cần điều chỉnh ngành nghề đầu tư kinh doanh trên cả Giấy chứng nhận ĐKKD và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ngành nghề kinh tế được bổ sung cần phù hợp với cam kết của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Ngành nghề kinh doanh không có điều kiện

Bổ sung thêm ngành nghề kinh tế không có điều kiện khá đơn giản, doanh nghiệp chỉ cần tra cứu mã ngành và chuẩn bị danh sách ngành nghề muốn thay đổi, bổ sung.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh được thực hiện như thế nào

Các bước bổ sung ngành nghề kinh doanh

 • Bước 1: Tra cứu danh mục ngành nghề kinh tế và chuẩn bị danh sách ngành nghề muốn thay đổi, bổ sung.
 • Bước 2: Soạn thảo hồ sơ theo mẫu quy định
 • Bước 3: Nộp hồ sơ. Đến Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu Tư nơi đặt trụ sở chính để nộp trực tiếp hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 4: Nếu hồ sơ nộp qua mạng hợp lệ, doanh nghiệp nộp bản cứng tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Bước 5: Nhận kết quả xác nhận bổ sung ngành nghề đầu tư.
 • Bước 6: Công bố nội dung thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi – bổ sung ngành nghề:

Doanh  nghiệp  cần chuẩn bị bộ  hồ  sơ  gồm:

 1. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký).

2. Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

3. Bản sao biên bản cuộc họp của hội đồng thành viên.

4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các giấy tờ khác có liên quan.

5. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ/ Giấy uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền người nộp hồ sơ.

Thay đổi – bổ sung ngành nghề kinh doanh chỉ với 500.000đ

Dịch vụ thay đổi – bổ sung ngành  nghề  kinh  doanh tại Duntax:

Để  tiết kiệm thời gian và đảm bảo việc thay  đổi – bổ  sung  ngành  nghề  kinh  doanh  được  diễn  ra  hiệu  quả, Quý  Khách hàng chỉ cần liên hệ với Duntax, chúng  tối  sẽ  hỗ  trợ nhanh  chóng nhất.

Quy  trình  làm  việc  tại  Duntax:
 • Tiếp nhận và soạn hồ sơ “thêm bớt ngành nghề kinh đầu tư”. Trình ký đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
 • Soạn hồ sơ quyết định thông báo “thêm bớt ngành nghề”. Trình ký chủ sở hữu hoặc chủ tịch hội đồng thành viên.
 • Soạn biên bản cuộc họp về việc “bổ sung, thay đổi ngành nghề” của hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên hay công ty Cổ Phần)
 • Nếu giấy Giấy Phép đăng ký doanh nghiệp của bạn chưa mã hóa ngành nghề (đối với doanh nghiệp thành lập trước 20/08/2018 và chưa thay đổi lần nào) thì Hoàn Cầu sẽ giúp bạn mã hóa các ngành nghề với lệ phí tăng thêm 200.000đ. Mã hóa ngành nghề là bổ sung mã số ngành nghề vào Giấy Phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dựa theo bảng mã ngành được áp dụng từ 20/08/2018.
 • Soạn hồ sơ tờ khai người nộp hồ sơ.
 • Đại diện doanh nghiệp nộp và nhận kết quả từ Sở Kế hoạch Đầu tư.
 • Soạn và nộp thông báo kết quả với cơ quan thuế.
 • Giao nhận kết quả tận nơi cho bạn.
Chi phí dịch vụ thay đổi:

Những lệ phí nộp nhà nước 500.000 đồng bao  gồm:

 • 200.000 đồng lệ phí hồ sơ và cấp giấy chứng nhận các ngành nghề mới cho Sở KHĐT.
 • 300.000 đồng lệ phí công bố lên cổng thông tin về việc bổ sung thêm ngành nghề.

Phí dịch vụ

 • 500.000 đồng cho phí dịch vụ bổ sung thêm ngành nghề đầu tư trong giấy phép.
Thời gian hoàn thành:
 • Thời gian tư vấn, soạn thảo hồ sơ, trình khách hàng ký: 1 ngày.
 • Thời gian Sở KH&ĐT tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận các ngành nghề mới và để Hoàn Cầu giao nhận tận nơi cho khách hàng: 3 ngày.
Liên hệ:

Để được hỗ trợ tư vấn kĩ hơn, mời quý khách liên hệ:

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn thuế Dũng Nguyễn

Địa chỉ: 6-8-10 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM

Hotline: 0912 020 272

Rất  mong  có cơ  hội  được làm việc với Quý  Khách Hàng.

Trân  trọng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn?

Kết nối với Thuế Dũng Nguyễn

Bản quyền thuộc về THUẾ DŨNG NGUYỄN – MST: 0312661622