Please wait, loading...

 

Bộ thủ thuật Excel dành cho kế toán - Thuế Dũng Nguyễn

Tháng Một 30, 2021by Duntax0

Excel là công cụ quen thuộc đối với kế toán viên. Hầu hết các công việc của kế toán đều được thực hiện trên phần mềm này. Vì vậy việc nắm bắt các thủ thuật Excel sẽ giúp kế toán thao tác nhanh chóng và đạt được kết quả tốt hơn. Duntax xin tổng hợp đến bạn đọc những thủ thuật vô cùng hữu ích.

1. Mở nhiều bảng tính Excel cùng 1 lúc:

 • Ý nghĩa: giúp kế toán đối chiếu và giải quyết các công việc trên bảng tính cùng một lúc.
 • Cú pháp:
Chọn tất cả các bảng tính muốn mở -> Enter

2. Di chuyển qua lại giữa các bảng tính:

 • Cú pháp:
Ctrl + Tab

3. Thêm nhiều dòng nhiều cột:

 • Cú pháp:
Bước 1: Kéo và chọn số dòng/cột muốn thêm
Bước 2: Nhấn chuột phải -> chọn Insert

4. Di chuyển và sao chép dữ liệu trong một ô:

 • Cú pháp:
Nhân giữ Ctrl trước khi kéo dữ liệu để di chuyển -> cột mới sẽ sao chép toàn bộ dữ liệu được chọn

5. Thêm một đường chéo trong ô:

 • Ý nghĩa: Khi tạo danh sách hàng hoá hay vật tư, bạn có thể cần tạo một đường chéo để chia các thuộc tính khác nhau cho hàng và hoá.
 • Cú pháp:
Tại ô muốn tạo đường chéo -> Format Cell -> Tab Border -> nhấn nút đường chéo như hình

6. Xoá ô dữ liệu trống:

 • Cú pháp:
Chọn cột muốn lọc -> Data -> Filter -> Bỏ chọn Select all và chọn Blank ->
Tất cả ô trống sẽ xuất hiện -> chọn Delete để xoá các ô trống

7. Chọn giá trị duy nhất trong một ô:

 • Cú pháp:
Data -> Advanced -> đánh dấu vào ô Copy to Another Place và chọn cột muốn chứa dữ liệu ->
Chọn Unique Records Only -> OK

8. Chuyển dữ liệu từ dòng sang cột:

 • Cú pháp:
Chọn vùng dữ liệu cần chuyển -> Home -> Paste -> Transpose

Kết quả

9. Chuyển đổi chữ hoa và chữ thường:

 • Sử dụng các hàm:

Upper: viết hoa tất cả

Lower: viết thường tất cả

Proper: viết hoa chữ đầu tiên của chuỗi

10. Thiết lập giá trị hợp lệ cho ô:

 • Ý nghĩa: đảm bảo rằng ô của bạn chỉ nhập đúng dữ liệu theo điều kiện đề ra.
 • Cú pháp:
Data -> Data Validation -> Setting để nhập điều kiện dữ liệu -> chuyển sang Input Message để nhập thông báo trong trường hợp nhập sai dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Địa chỉ

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

Kết nối với Duntax

Bản quyền thuộc về DUNTAX – MST: 03122661622