Chính sách mới cho doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 10/2021

Tháng Mười 5, 2021by Duntax0

 

Chính sách có hiệu lực dành cho doanh nghiệp từ tháng 10/2021
Tháng 10/2021, một số chính sách mới có hiệu lực tác động đến doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cụ thể:

1. Tăng mức hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ:

  • Ngày 01/10/2021, Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chính thức có hiệu lực.
  • Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa liên quan đến việc hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực…cho các doanh nghiệp này.
  • Một số đối tượng khác cũng được hỗ trợ những chính trên là doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.
Đáng chú ý, các mức hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được tăng đáng kể:
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp (trước đây chỉ tối đa 3 triệu đồng);
  • Doanh nghiệp nhỏ không quá 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp (trước đây không quá 5 triệu đồng)…

2. Thêm nhiều chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ:

Cụ thể các nhóm doanh nghiệp này được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ, điển hình như:
  • Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc không quá 70 triệu đồng/năm/doanh nghiệp;
  • Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ hoặc không quá 150 triệu đồng/năm/doanh.

3. Ban hành Danh mục ngành, nghề lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập hành công ty cổ phần:

  • Tại điểm a khoản 1 Điều 39 Nghị định 150/2020/NĐ-CP có quy định Thủ tướng chính phủ: “Quyết định ban hành Danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần”.
=> Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 26/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2021 về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp sau chuyển đổi
Theo:luatvietnam.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn?

Kết nối với Thuế Dũng Nguyễn

Bản quyền thuộc về THUẾ DŨNG NGUYỄN – MST: 0312661622