Điểm mới của Nghị định 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp

Tháng Một 14, 2021by Duntax0

Mới đây Chính phủ đã ban hành nghị định 01/2021/NĐ-CP thay thế cho nghị định 78/2015/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP) về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó có rất nhiều điểm mới mà doanh nghiệp cần lưu ý, cụ thể như sau:

1. Về mã số doanh nghiệp:

  • Mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia BHXH của doanh nghiệp. Thay vì chỉ là mã số thuế như trước đây. ( Theo khoản 1 điều 8)
  • Mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được cấp và đồng thời là mã số thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện. (Theo khoản 5 điều 8)

2. Bổ sung trường hợp uỷ quyền thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

2.1 Trường hợp uỷ quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích:
  • Khi thực hiện thủ tục ĐKDN, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2.2 Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích:
  • Khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng  ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

3. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp:

– Bỏ quy định về số lượng Phòng đăng ký kinh doanh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (theo đểm a khoản 1 điều 12).

4. Bổ sung quy định về đăng ký tên doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD, ĐĐKD:

4.1 Đối với tên doanh nghiệp:

“Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp. Ý kiến Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.Trường hợp không đồng ý với quyết định này, doanh nghiệp có thể khởi kiện”-  Theo khoản 2 Điều 18

4.2 Đối với tên nước ngoài của chi nhánh VPĐD, ĐĐKD:

“Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.” –Theo khoản 2 Điều 20.

5. Quy định về thời gian bắt đầu hoạt động kinh doanh:

DN có thể hoạt động kể từ ngày đăng ký nếu DN đăng ký ngày bắt đầu HĐKD sau ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN. Trừ tường hợp KD ngành nghề đầu tư có điều kiện.

6. Hoàn phí công bố nội dung đăng ký:

Doanh nghiệp được hoàn trả phí công bố nội dung ĐKDN nếu không được cấp giấy đăng ký doanh nghiệp. – Theo khoản 3 điều 35

7. Quy định về việc cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp:

– Thông tin đăng ký doanh nghiệp được cung cấp công khai, miễn phí trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.  Bao gồm: tên doanh nghiệp; mã số doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh; họ và tên người đại diện theo pháp luật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp;

– Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin. Gửi đề nghị đến Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc Cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh để được cung cấp thông tin.

8. Đối với hộ kinh doanh:

8.1 Về trụ sở và địa điểm kinh doanh:

– Hộ kinh doanh có thể có nhiều địa điểm kinh doanh nhưng phải chọn điểm để đăng ký trụ sở. Và gửi thông báo đến cơ quan có thẩm quyền về nơi tiến hành HĐKD đối với các điểm còn lại. – Theo điều 86

8.2. Thời hạn tạm ngưng kinh doanh:

– HKD được tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn thay vì quy định không quá 01 năm như trước đây. – Theo điều 91

8.3. Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 92 Nghị định 01/2021 thì khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

– Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

(Quy định cũ tại Điều 77 Nghị định 78/2015 không quy định rõ các giấy tờ phải nộp kèm theo Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh).

9. Quy định rõ các tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:

Điều 41 Nghị định 01/2021 quy định các tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

– Tạm ngừng kinh doanh;

– Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cưỡng chế về quản lý thuế;

– Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập;

– Đang làm thủ tục phá sản;

– Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại;

– Đang hoạt động.

(Nghị định 78/2015 không có quy định rõ về các tình trạng pháp lý của doanh nghiệp).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn?

Kết nối với Thuế Dũng Nguyễn

Bản quyền thuộc về THUẾ DŨNG NGUYỄN – MST: 0312661622