Please wait, loading...

 

Điểm mới về thành lập doanh nghiệp từ năm 2021 - Thuế Dũng Nguyễn

Tháng Mười Hai 28, 2020by Duntax0

Từ ngày 01/01/2021, nhiều điểm tại Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Trong đó, khi thành lập doanh nghiệp, cá nhân – tổ chức cần lưu ý những vấn đề sau:

Điểm mới về thành lập doanh nghiệp từ năm 2021

1. Thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp:

Luật Doanh nghiệp 2020 đã bổ sung thêm 01 đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp.
– Đó là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.


2. Không phải thông báo mẫu dấu khi thành lập doanh nghiệp:

Theo khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014:
– DN có nghĩa vụ phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan ĐKKD để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định này. Theo đó, Luật này quy định dấu bao gồm dấu được làm tại các cơ sở khắc dấu hoặc dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và chữ ký số.
Doanh nghiệp được quyết định loại dấu; quyết định số lượng, hình thức. Và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp (theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020).


3. Thay đổi mẫu Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp:

– Từ ngày 15/10/2020 sẽ thay đổi mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.
Căn cứ khoản 4 Điều 10 Nghị định 122/2020/NĐ-CP.

4. Tiến hành liên thông khi đăng ký doanh nghiệp:

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 122/2020/NĐ-CP, từ ngày 15/10/2020, cơ quan ĐKKD sẽ là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp,

5. Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm Tên doanh nghiệp và cụm từ “Địa điểm kinh doanh”:

Khoản 2 Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh như sau:
“2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.”


6. Giá trị tài sản góp vốn phải được 50% thành viên chấp thuận nếu do tổ chức thẩm định giá thẩm định:

– Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc đồng thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá.
– Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được các cổ đông, thành viên chấp thuận.

7. Doanh nghiệp tư nhân được chuyển thành công ty cổ phần

Luật mới quy định doanh nghiệp tư nhân được chuyển thẳng thành công ty cổ phần. Thay vì phải tiến hành chuyển đổi: DNTN -> Công ty TNHH -> Công ty cổ phần như trước đây.
➖
Nguồn: luatvietnam.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Địa chỉ

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

Kết nối với Duntax

Bản quyền thuộc về DUNTAX – MST: 03122661622