Please wait, loading...

 

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 mới nhất - Thuế Dũng Nguyễn

Tháng Một 11, 2021by Duntax0

Hệ thống tài khoản kế toán chính là công cụ mà tất cả kế toán phải sử dụng để phục vụ cho việc hoạch toán, định khoản của mình. Sau đây Duntax xin chia sẻ đến các bạn hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200.

 

1. Tài khoản kế toán là gì?

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sẽ phát sinh việc mua – bán hàng, thu – chi tiền…. Đây được gọi là các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tài khoản kế toán (TKKT) là phương tiện để phản ánh các Nghiệp vụ kinh tế phát sinh này theo từng đối tượng kế toán riêng biệt.

TKKT chính là phương tiện giúp người làm kế toán thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được nhanh hơn.

2. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp mới nhất:

  • Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về hệ thống kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.
  • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có thể áp dụng theo Thông tư 200 nhưng phải thông báo với cơ quan thuế và thực hiện nhất quán trong năm tài chính.
Chú ý – Theo điều 9 của TT 200:
  • Doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống TKKT của chế độ kế toán DN, ban hành kèm Thông tư 200 để vận dụng và chi tiết hoà hệ thống TKKT phù hợp với đặc điểm sản xuất – kinh doanh. Yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị nhưng phải phù hợp với nội dụng, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khảon tổng hợp tương ứng
  • Trường hợp DN cần bổ sung TK cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù thì phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ tài chính trước khi thực hiện
  • DN có thể mở thêm các TK cấp 2, cấp 3 đối với những TK không có qui định TK cấp 2, cấp 3 tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp quy định tại phụ lục 1 – Thông tư 200 nhằm phục vụ yêu cầu quản lý DN mà không phải đề nghị BTC chấp thuận.

 

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Địa chỉ

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

Kết nối với Duntax

Bản quyền thuộc về DUNTAX – MST: 03122661622