Hồ sơ, thủ tục đăng ký & quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tháng Mười Hai 16, 2022by Duntax0

Việc đăng ký thuế TNCN là một trong những nghĩa vụ mà Người Lao động cần thực hiện. DUNTAX xin chia sẻ đến bạn đọc chi tiết hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế & hướng dẫn chi tiết quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đơn giản nhất:

Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đơn giản 2022

HỒ SƠ & THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ TNCN:

1. Trường hợp cá nhân nộp thuế TNCN thông quan cơ quan chi trả thu nhập:

1.1 Các bước thực hiện:
 • Bước 1: Nộp hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập;
 • Bước 2: Cơ quan chi trả thu nhập nhận hồ sơ và gửi cơ quan thuế

Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập;

 • Bước 3: Cấp mã số thuế.
1.2 Hồ sơ đăng ký thuế:
 • Văn bản ủy quyền;
 • Một trong các giấy tờ của cá nhân (bản sao Căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài).
1.3 Nơi nộp hồ sơ đăng ký thuế:

Căn cứ điểm a khoản 9 Thông tư 105/2020/TT-BTC:

 • Cá nhân nộp thuế TNCNthông qua cơ quan chi trả thu nhập và có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập (doanh nghiệp, hợp tác xã,).
 • Trường hợp nộp thuế thu nhập cá nhân tại nhiều cơ quan chi trả thu nhập trong cùng một kỳ nộp thuế, cá nhân chỉ ủy quyền đăng ký thuế tại một cơ quan chi trả thu nhập để được cơ quan thuế cấp mã số thuế. Cá nhân thông báo mã số thuế của mình với các cơ quan chi trả thu nhập khác để sử dụng vào việc kê khai, nộp thuế.

2. Trường hợp cá nhân nộp thuế TNCN không qua cơ quan chi trả thu nhập hoặc không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập:

2.1 Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế:
a, Hồ sơ đăng ký thuế:
 • Tờ khai đăng ký thuế 05-ĐK-TH-TCT;
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.
b, Nơi nộp hồ sơ:
 • Cục Thuế nơi cá nhân làm việc.
2.2 Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài:
a, Hồ sơ đăng ký thuế:
 • Tờ khai đăng ký thuế 05-ĐK-TH-TCT;
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.
 • Bản sao văn bản bổ nhiệm của tổ chức sử dụng lao động trong trường hợp cá nhân người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân được cử sang Việt Nam làm việc nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài.
b, Nơi nộp hồ sơ:
 • Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam.
2.3 Đối với cá nhân đăng ký thuế thông qua hồ sơ khai thuế:
Bao gồm các trường hợp:
 • Cá nhân có nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa có mã số thuế;
 • Cá nhân có hoạt động chuyển nhượng bất động sản chưa có mã số thuế;
 • Cá nhân có phát sinh nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thu phát sinh không thường xuyên gồm:
  • Lệ phí trước bạ, chuyển nhượng vốn ;
  • Các khoản thu phát sinh không thường xuyên khác chưa có mã số thuế.
a, Hồ sơ đăng ký thuế:
 • Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu là hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp hồ sơ khai thuế chưa có bản sao các giấy tờ còn hiệu lực của cá nhân (bao gồm: Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; Hộ chiếu đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài) thì người nộp thuế phải gửi kèm một trong các loại giấy tờ này cùng với hồ sơ khai thuế.
 • Trường hợp cơ quan thuế và cơ quan quản lý nhà nước đã thực hiện liên thông thì cơ quan thuế căn cứ vào phiếu chuyển thông tin của cơ quan quản lý nhà nước gửi đến nếu không có hồ sơ khai thuế.
b, Nơi nộp hồ sơ:
 • Tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
2.4 Trường hợp khác:
a, Hồ sơ đăng ký thuế:
 • Tờ khai đăng ký thuế 05-ĐK-TH-TCT;
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.
b, Nơi nộp hồ sơ:
 • Tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) đối với những trường hợp khác.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuế cho người đăng ký.

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN:

1. Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.
 • Điều 13, Nghị định 125/2020/NĐ-CP Trong trường hợp chậm quyết toán, các cá nhân có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền với mức phạt từ 2 triệu đến 25 triệu đồng.

2. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN:

2.1. Cá nhân trực tiếp quyết toán tại cơ quan thuế:

Cá nhân có thể đến Cơ quan thuế để trực tiếp làm quyết toán thuế theo 2 bước như sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ: Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại Cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm.
 • Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Cơ quan thuế sẽ tiếp nhận và trực tiếp xử lý hồ sơ nếu hồ sơ đạt yêu cầu.

2.2. Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Các cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương có thể tự quyết toán thuế online theo 9 bước như sau:
Bước 1: Truy cập website của Tổng cục thuế.
Bước 2: Đăng nhập

Nhập thông tin “Mã số thuế” và “Mã kiểm tra”, sau đó chọn “Tiếp tục. Trường hợp chưa có tài khoản, chọn “Đăng ký”

Nhập “mã số thuế” và nhập “Mã kiểm tra”, sau đó chọn “Cá nhân”, chọn “Đăng ký”.
Bước 3: Chọn “Quyết toán thuế” và chọn “kê khai trực tuyến”.

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin tờ khai quyết toán thuế bao gồm:
– Tên người gửi
– Địa chỉ liên hệ
– Điện thoại liên lạc
– Địa chỉ email
– Chọn tờ khai: Chọn 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT80/2021).

– Chọn cơ quan quyết toán thuế.

Sẽ có 03 trường hợp như sau:
Trường hợp 1: Người nộp thuế có duy nhất 01 nguồn trực tiếp khai thuế trong năm do làm việc tại các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam hoặc nguồn từ nước ngoài (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó, người nộp thuế lựa chọn cơ quan thuế đã khai trực tiếp trong năm tại ô “Cục thuế” trực tiếp khai thuế trong năm.
Trường hợp 2: Người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm có từ 02 nguồn trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp trong năm, vừa có thu nhập do tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ. Sau đó, người nộp thuế tự kê khai các nguồn thu nhập và thông tin liên quan theo bảng.

Trường hợp 3: Người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm chỉ có nguồn thu nhập thuộc diện khấu trừ qua tổ chức trả thu nhập. Sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc:
+ Người nộp thuế tích vào ô này nếu có thay đổi nơi làm việc. Sau đó khai thông tin vào ô 1 hoặc ô 2.
1. Tại thời điểm quyết toán người nộp thuế đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức chi trả. Chọn ô này sau đó nhập thông tin MST của tổ chức chi trả tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.
2. Tại thời điểm quyết toán người nộp thuế không làm việc cho tổ chức chi trả hoặc không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại bất kỳ tổ chức chi trả nào. Chọn ô này rồi tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

+ Người nộp thuế tích vào ô này nếu không thay đổi nơi làm việc. Sau đó khai thông tin vào ô 3 hoặc ô 4 hoặc ô 5.
3. Tại thời điểm quyết toán vẫn còn làm việc tại tổ chức chi trả. Tích vào ô này rồi nhập thông tin MST của tổ chức chi trả để hệ thống hỗ trợ tự động xác định cơ quan thuế quyết toán.
4. Tại thời điểm quyết toán đã nghỉ việc và không làm việc tại bất kỳ tổ chức chi trả nào. Tích vào đây rồi lựa chọn cơ quan thuế quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú).
5. Tại thời điểm quyết toán người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cho bản thân ở bất kỳ tổ chức trả thu nhập nào (tổ chức khấu trừ thuế 10% tại nguồn của cá nguồn). Tích vào đây rồi lựa chọn CQT quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

– Chọn trường hợp quyết toán: Thông thường sẽ chọn “Quyết toán theo năm dương lịch”.
– Loại tờ khai: Tờ khai chính thức
– Năm quyết toán: Chọn năm cần quyết toán (2022)
Sau khi khai đầy đủ thông tin ấn “tiếp tục”.
Bước 5: Khai tờ khai quyết toán thuế, cụ thể:
– [01] đến [06]: Thông tin được hệ thống tự động nhập.
– [07] đến [08]: Chọn mục 08 trước, sau đó chọn mục 07.
– [09] Nhập số điện thoại người nộp thuế
– [10] Fax: Không bắt buộc.
– [11] Điền địa chỉ email
– [12] đến [14] Thông tin liên quan đến đại lý thuế (nếu có).
– [15] đến [19] Hệ thống tự động điền.
– [20] Tổng thu nhập chịu thuế (TNCN) trong kỳ: [20] = [21] + [23] – Thông tin này sẽ điền tự động sau khi nhập thông tin tổng thu nhập chịu thuế tại chỉ tiêu [21].
– [21] Tổng thu nhập chịu thuế: Điền theo thông tin đã phát sinh trong năm.

– [24] Số người phụ thuộc (nhập nếu đã đăng ký người phụ thuộc).
– [25] Các khoản giảm trừ: [25] = [26] + [27] + [28] + [29] + [30].
Thông thường, tổng mức giảm trừ gia cảnh mặc định cho bản thân là 132 triệu đồng/năm. Chỉ thay đổi nếu có người phụ thuộc tại chỉ tiêu [27]
– [28] Tiền từ thiện, nhân đạo, khuyến học
– [29] Các khoản đóng bảo hiểm được trừ
– [30] Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ
– [31] Tổng thu nhập tính thuế ([31] = [20] – [22] – [25]): Tự động.
– [32] Tổng số thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ: Tự động.
– [33] Tổng số thuế đã nộp trong kỳ ([33] = [34] + [35] + [36] – [37] – [38]): Tự động sau khi điền chỉ tiêu [34], [35], [36], [37], [38].
– [34] Số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập
– [35] Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập.
– [36] Số thuế đã nộp ở nước ngoài được trừ (nếu có).
– [37] Số thuế đã khấu trừ, đã nộp ở nước ngoài trùng do quyết toán vắt năm.
– [38] Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập trùng do quyết toán vắt năm.
– [39] Tổng số thuế thu nhập cá nhân được giảm trong kỳ [39] = [40] + [41].
– [40] Số thuế phải nộp trùng do quyết toán vắt năm.
– [41] Tổng số thuế thu nhập cá nhân được giảm khác.
– [42] Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ (= ([32] – [33] – [39]) >0).
– [43] Số thuế được miễn do cá nhân có số tiền thuế phải nộp sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống (0 < [42] <= 50.000 đồng)
– [44] Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ (= ([32] – [33] – [39]) <0).
– [45] Tổng số thuế đề nghị hoàn trả = [46] + [47].
– [46] Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế.
– [47] Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác.
– [48] Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau (= [44] – [45]).

Sau khi điền xong thông tin thì chọn “Hoàn thành kê khai”.
Bước 6: Chọn kết xuất XML
Bước 7: Chọn “Nộp tờ khai”, nhập “Mã kiểm tra” và chọn “Tiếp tục”.Hệ thống sẽ báo nộp tờ khai thành công.
Bước 8: In tờ khai
– Sau khi thực hiện bước 6, hệ thống sẽ gửi về file tờ khai theo định dạng XML.
– Tải về ứng dụng iTax Viewer để mở file, in 2 bản và ký tên người nộp thuế.

Bước 9: Sau khi đã hoàn tất, người nộp thuế mang CMND/CCCD, chứng từ khấu trừ thuế, tờ khai thuế vừa in đến nộp tại Bộ phận một của của Cơ quan Thuế.


Trên đây là hồ sơ, thủ tục đăng ký & quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo Thông tư 105. Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ:

 • Hotline: 0916 896 897
 • Zalo: 0399 66 77 88
 • Địa chỉ: 6-8 Nguyễn Hậu, Ph.Tân Thành, Q.Tân Phú, HCMC

Rất mong được hợp tác cùng Quý Khách hàng. Trân trọng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn?

Kết nối với Thuế Dũng Nguyễn

Bản quyền thuộc về THUẾ DŨNG NGUYỄN – MST: 0312661622