Please wait, loading...

 

Hóa đơn tiền điện, nước mang tên chủ nhà có được đưa vào chi phí? - Thuế Dũng Nguyễn

Tháng Một 15, 2021by Duntax0

Thời điểm cuối năm chắc chắn là khoảng thời gian bận rộn nhất đối với kế toán viên. Việc kê khai và kiểm tra lại tính hợp lệ của chứng từ hoá đơn là vô cùng cần thiết. Trong đó, trường hợp kê khai hoá đơn tiền điện, nước mang tên chủ nhà đối với DN đi thuê văn phòng là bài toán khó đối với những bạn chưa có nhiều kinh nghiệm. Vậy khoản tiền này có được đưa vào chi phí tính thuế TNDN? Có được khấu trừ thuế GTGT hay không? Duntax xin chia sẻ vấn đề này trong bài viết sau:

Hoá đơn tiền điện, nước mang tên chủ nhà được hạch toán như thế nào?

 1. Hóa đơn tiền điện, nước mang tên chủ nhà có được đưa vào chi phí không?

Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC (Sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014) quy định:

  1. Các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh (SXKD) ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp:

a. Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm SXKD ( trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm SXKD.”

b. Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm SXKD thanh toán tiền điện, nước với chủ sỡ hữu cho thuê địa điểm SXKD không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm SXKD phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm SXKD.”

Theo đó, để đưa hóa đơn tiền điện, nước mang tên chủ nhà vào chi phí tính thuế TNDN thì cần:

– Trường hợp công ty thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp: Hợp đồng thuê văn phòng; Hoá đơn tiền điện, tiền nước; Chứng từ thanh toán hợp lệ.

— Trường hợp công ty thanh toán với chủ nhà: Hợp đồng thuê văn phòng; Hoá đơn tiền điện, tiền nước; Chứng từ thanh toán điện nước thực tế tiêu thụ với chủ nhà.

Phương thức hạch toán :

– Hạch toán tiền điện, tiền nước và thuế GTGT vào chi Phí (Vì thuế GTGT không được khấu trừ).

2. Hóa đơn tiền điện, nước không mang tên Công ty có được khấu trừ VAT không?

Theo khoản 15 điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC Quy định:

Điều 14: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

“15. DN không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:
– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;
– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua”

Như vậy: Những hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty thì KHÔNG được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

3. Cách kê khai tiền điện, tiền nước:

Các bạn chỉ cần Kê khai: Giá trị mua vào -> vào chỉ tiêu 23. Tiền thuế GTGT -> vào chỉ tiêu 24.

Không được kê khai vào chỉ tiêu 25 (Trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT)


Kết luận: Những hóa đơn tiền điện, nước mang tên chủ nhà không mang tên công ty thì ĐƯỢC hạch toán vào CHI PHÍ khi tính thuế TNDN nhưng KHÔNG được khấu trừ thuế GTGT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Địa chỉ

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

Kết nối với Duntax

Bản quyền thuộc về DUNTAX – MST: 03122661622