Hướng dẫn cách viết hoá đơn giảm giá hàng bán

Tháng Tư 16, 2021by Duntax0

Có hai hình thức giảm giá hàng bán chính: giảm giá theo chương trình khuyến mãi đã đăng ký với sở công thương và giảm giá do hàng bị lỗi, kém chất lượng. Sau đây Duntax xin chia sẻ chia tiết đến bạn đọc các viết hoá đơn trong cả hai trường hợp trên.

Chi tiết cách viết hoá đơn giảm giá hàng bán đúng luật

1. Trường hợp giảm giá theo pháp luật thương mại:

  • Quy định:
 • Theo điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp phải thực hiện Thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức chương trình khuyến mại.
 • Hàng hoá, dịch vụ đăng ký khuyến mãi bằng hình thức giảm giá phải tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 10 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.
  • Các viết hoá đơn:

Ví dụ: VPP Hà Thịnh Phát bán Máy in HP Laser Jet MFP giá 2.500.000đ (chưa gồm VAT)

Ngày 01/03/2021, VPP Hà Thịnh Phát thực hiện đăng ký chương trình khuyến mại với sở công thương như sau:

 • Hình thức khuyến mại: giảm giá
 • Mức khuyến mại: 10% trên giá chưa VAT
 • Mặt hàng áp dụng: Máy in HP Laser Jet MFP
 • Thời gian áp dụng: từ ngày 01/03/2021-15/03/2021

Ngày 05/03/2021, công ty Dũng Nguyễn đặt mua 5 máy in. Khi đó VPP Hà Thịnh Phát xuất hoá đơn với mức giá đã được giảm 10% theo chương trình đã đăng ký:

Mẫu số:01GTKT3/001

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: TP/21P

Liên 1: Lưu                                                                    Số: 00000025

Ngày: …05… tháng …03… năm 2021

Đơn vị bán hàng: VĂN PHÒNG PHẨM HÀ THỊNH PHÁT

Mã số thuế:

Địa chỉ: 54 Thành Công, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại:…0911 669 593…
Họ và tên người mua hàng: Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Tên đơn vị: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn thuế Dũng Nguyễn

Mã số thuế: 03122661622

Địa chỉ: 10 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM

Hình thức thanh toán: CK
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

1 2 3 4 5 6=4×5
1 Máy in HP Laser Jet MFP Máy 5 2,250,000 11,250,000
\ \ \ \ \ \
Cộng tiền 11,250,000
Thuế suất  GTGT: 10%                                      Tiền thuế GTGT: 1,125,000
Tổng cộng tiền thanh toán 12,375,000
Số tiền bằng chữ: Mười hai triệu ba trăm bảy mươi lăm ngàn đồng chẵn

 

2. Trường hợp giảm giá hàng bán do hàng bị lỗi, kém chất lượng:

Việc giảm giá hàng bán có thể thực hiện ngay khi bán hàng hoặc sau khi đã xuất hoá đơn bán hàng, cụ thể:

2.1 Giảm giá ngay khi bán hàng:

Trường hợp này, bên bán sẽ lập hoá đơn với mức giá sau khi đã áp dụng giảm giá cho bên mua.

Ví dụ: VPP Hà Thịnh Phát bán máy tính để bàn Dell Optixlex AIO 5480 I5 với giá 19.000.000đ (chưa gồm VAT). Tại thời điểm giao hàng, công ty Dũng Nguyễn phát hiện máy tính bị xước 1 bên góc phải màn hình.

Sau khi thoả thuận, bên bán quyết định giảm giá 500.000đ (giá chưa VAT) khi đó:

 • Bên mua và bên bán lập văn bản thoả thuận báng hàng giảm giá.
 • VPP Hà Thịnh Phát lập hoá đơn với cột đơn giá đã giảm còn 18.500.000đ
 • Hai bên căn cứ giá trị trên hoá đơn để kê khai thuế GTGT, hạch toán doanh thu – chi phí.

Mẫu số:01GTKT3/001

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: TP/21P

Liên 1: Lưu                                                                    Số: 00000025

Ngày: …05… tháng …03… năm 2021

Đơn vị bán hàng: VĂN PHÒNG PHẨM HÀ THỊNH PHÁT

Mã số thuế:

Địa chỉ: 54 Thành Công, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại:…0911 669 593…
Họ và tên người mua hàng: Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Tên đơn vị: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn thuế Dũng Nguyễn

Mã số thuế: 03122661622

Địa chỉ: 10 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM

Hình thức thanh toán: CK
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

1 2 3 4 5 6=4×5
1 Máy tính để bàn Dell Optixlex AIO 5480 I5 Máy 01 18.500.000

18.500.000

\ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
Cộng tiền 18.500.000
Thuế suất  GTGT: 10%   Tiền thuế GTGT: 1.850.000
Tổng cộng tiền thanh toán 20.350.000
Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi triệu ba trăm năm mưoi ngàn đồng

 

2.2 Giảm giá sau khi đã bán hàng:

Trường hợp này, bên bán đã lập hoá đơn cho bên mua -> sau đó bên mua phát hiện hàng bị lỗi, kém chất lượng -> bên bán quyết định giảm giá & bên mua chấp thuận -> bên bán lập hoá đơn điều chỉnh giảm giá.

 • Ví dụ:

Ngày 01/03/2021, VPP Hà Thịnh Phát bán cho công ty Dũng Nguyễn 1 kệ để tài liệu cỡ lớn, đã xuất hoá đơn như sau:

Mẫu số:01GTKT3/001

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: TP/21P

Liên 1: Lưu                                                                    Số: 00000030

Ngày: …01… tháng …03… năm 2021

Đơn vị bán hàng: VĂN PHÒNG PHẨM HÀ THỊNH PHÁT

Mã số thuế:

Địa chỉ: 54 Thành Công, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại:…0911 669 593…
Họ và tên người mua hàng: Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Tên đơn vị: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn thuế Dũng Nguyễn

Mã số thuế: 03122661622

Địa chỉ: 10 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM

Hình thức thanh toán: CK
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

1 2 3 4 5 6=4×5
1 Kệ để tài liệu size lớn Kệ 01 8.500.000

8.500.000

\ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
Cộng tiền 8.500.000
Thuế suất  GTGT: 10%   Tiền thuế GTGT: 850.000
Tổng cộng tiền thanh toán 9.350.000
Số tiền viết bằng chữ: Chín triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng

 

 • Ngày 05/03, công ty Dũng Nguyễn phát hiện 1 bên kệ bị chênh & yêu cầu VPP Hà Thịnh Phát giảm giá vì sản phẩm lỗi. Khi đó, hai bên tiến hành lập biên bản thoả thuận như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HOÁ ĐƠN DO HÀNG BỊ LỖI, KÉM CHẤT LƯỢNG

(Số 01/TU-BA)

Hôm nay, ngày 05 tháng 03 năm 2021, hai bên chúng tôi gồm có:

Bên Bán: Văn Phòng Phẩm Hà Thịnh Phát

MST:

Địa chỉ: 54 Thành Công, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM

Đại diện: Bà Nguyễn Thị Hà Huyền

Bên Mua: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn thuế Dũng Nguyễn

Mã số thuế: 03122661622

Địa chỉ: 10 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM

Đại diện: Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền

1.    Xác nhận chất lượng hàng hoá:

–       Ngày 01/03/2021, VPP Hà Thịnh Phát bán hàng cho công ty Dũng Nguyễn: đã xuất hoá đơn số 0000030, ký hiệu TP/21P, vớ thông tin như sau:

Tên hàng hoá ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Tiền thuế Thanh toán
Kệ để tài liệu size lớn Kệ 01 8.500.000 8.500.000 850.000 9.350.000

–       Ngày 05/03 qua xác minh tình trạng thực tế của Kệ để tài liệu size lớn, hai bên xác nhận: một bên tủ bị chênh -> không đảm bảo chất lượng như đã thoả thuận.

2.    Hai bên thống nhất quyết định:

–       Giảm đơn giá của Kệ để tài liệu size lớn, cụ thể: giảm 1.000.000đ giá chưa VAT

–       Bên bán hàng sẽ xuất hoá đơn điều chỉnh giảm đơn giá vào ngày 06/03/2021

–       Hai bên thực hiện kê khai hạch toán theo quy định.

Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN                                               ĐẠI DIỆN BÊN MUA

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)                              (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 Sau đó, VPP Hà Thịnh Phát tiến hành xuất hoá đơn điều chỉnh giảm giá:

Mẫu số:01GTKT3/001

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: TP/21P

Liên 1: Lưu                                                               Số: 00000033

Ngày: …06… tháng …03… năm 2021

Đơn vị bán hàng: VĂN PHÒNG PHẨM HÀ THỊNH PHÁT

Mã số thuế:

Địa chỉ: 54 Thành Công, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại:…0911 669 593…
Họ và tên người mua hàng: Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Tên đơn vị: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn thuế Dũng Nguyễn

Mã số thuế: 03122661622

Địa chỉ: 10 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM

Hình thức thanh toán: CK
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

1 2 3 4 5 6=4×5
1 Điều chỉnh giảm đơn giá Kệ để tài liệu size lớn theo hoá đơn số 0000030 ký hiệu TP/21P ngày 01/03/2021 (Do hàng kém chất lượng) Kệ 01 500.000

500.000

\ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
Cộng tiền 500.000
Thuế suất  GTGT: 10%   Tiền thuế GTGT: 50.000
Tổng cộng tiền thanh toán 550.000
Số tiền viết bằng chữ: Năm trăm năm mươi ngàn đồng

 

Lưu ý về kê khai thuế:
 • Hoá đơn phát sinh vào kỳ nào thì kê khai vào kỳ đó.
 • Hoá đơn điều chỉnh giảm sẽ kê khai âm.
 • Bán bán: kê khai âm vào bảng kê bán ra hoặc chỉ tiêu 32,33 trên tờ khai 01/GTGT.
 • Bên mua: Kê khai âm vào bảng kê mua vào hoặc vào chỉ tiêu 23,24,25 trên tờ khai 01/GTGT.

—————

Duntax cung cấp dịch vụ quyết toán thuế, kế toán trọn gói với mức giá siêu ưu đãi. Quý khách có nhu cầu tìm hiểu về dịch vụ vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

Địa chỉ: 10 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM

Hotline: 0912 020 272

Hoặc xem chi tiết dịch vụ tại: Tổng hợp dịch vụ tại Duntax

Trân trọng!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn?

Kết nối với Thuế Dũng Nguyễn

Bản quyền thuộc về THUẾ DŨNG NGUYỄN – MST: 0312661622