Hướng dẫn chi tiết cách làm các loại kế toán báo cáo thuế năm 2022

Tháng Mười Một 16, 2022by Duntax0

Báo cáo thuế là nghĩa vụ mà các doanh nghiệp cần thực hiện trong quá trình hoạt động kinh doanh. Việc thực hiện báo cáo cần tuân thủ các quy tắc pháp luật. Hãy cùng DUNTAX tìm hiểu chi tiết các loại báo cáo kế toán thuế năm 2022.

Hướng dẫn chi tiết cách làm các loại báo cáo thuế năm 2022

1. Kế toán báo cáo thuế là gì?

 • Kế toán báo cáo thuế là hoạt động kiểm soát, kê khai các loại hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào và đầu ra của những hoạt động mua bán hàng hóa hay dịch vụ của doanh nghiệp. Vì thế, báo cáo thuế được xem là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý thuế để nắm bắt được tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tuy nhiên, người phụ trách báo cáo thuế cho doanh nghiệp cần hiểu rõ được các loại giấy tờ kê khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ và nộp thuế để tránh trễ có thể bị phạt.

2. Báo cáo thuế theo quý

2.1 Báo cáo thuế GTGT theo quý

Báo cáo thuế GTGT theo quý bao gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT khấu trừ;
 • Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Mua vào;
 • Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Bán ra;
 • Một số bảng kê Phụ lục khác (nếu có).
2.2 Báo cáo thuế TNCN

Báo cáo thuế TNCN bao gồm:

 • Trường hợp trong quý, công ty không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không cần phải khai thuế;
 • Trường hợp khấu trừ thuế TNCN đối với đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại thì khai và nộp tờ khai theo mẫu “số 03/KK-TNCN” theo quý.
 • Nếu công ty thuộc đối tượng nộp thuế theo quý thì nộp tờ khai thuế TNCN là ngày của tháng sau quý.
2.3 Báo cáo thuế TNDN theo quý

Báo cáo thuế TNDN theo quý bao gồm:

 • Đối với doanh nghiệp thực hiện khai báo đầy đủ chế độ sổ sách hóa đơn và xác định được chi phí thực phát sinh của kỳ tính thuế thì nộp tờ khai thuế TNDN theo mẫu “số 01A/TNDN”.
 • Nếu doanh nghiệp không xác định được chi phí phát sinh thực tế thì nộp tờ khai thuế TNDN theo mẫu “số 01B/TNDN”.
2.4 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý bao gồm:

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu “BC26-AC” kèm Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cùng Hồ sơ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Thời gian nộp muộn nhất là ngày 30/4, 30/7, 30/10 và 30/01.

3. Báo cáo thuế theo tháng

3.1 Báo cáo thuế GTGT
 • Kê khai theo phương pháp trực tiếp:
  • Trực tiếp trên doanh thu: kê khai thuế GTGT theo mẫu “số 04/GTGT”;
  • Trực tiếp trên GTGT: kê khai thuế GTGT theo mẫu “số 03/GTGT”;
  • Kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu “số 04-1/GTGT”.
 • Kê khai theo phương pháp khấu trừ:
  • Khai thuế GTGT theo mẫu “số 01/GTGT”;
  • Kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ hàng hóa bán ra theo mẫu “số 01-1/GTGT”;
  • Kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ hàng hóa mua vào theo mẫu “số 01-2/GTGT”;
  • Kèm một số phụ lục khác (nếu có).
3.2 Báo cáo thuế TNCN
 • Nếu là doanh nghiệp trả tiền lương, khai thuế TNCN theo mẫu “số 02/KK-TNCN”;
 • Nếu là doanh nghiệp trả đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, khai thuế TNCN theo mẫu “số 03/KK-TNCN”.
3.3 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế theo mẫu “BC26-AC” ghi chép và giải trình đầy đủ tình hình sử dụng hóa đơn và chứng từ liên quan tới các hoạt động chi tiêu tài chính của doanh nghiệp.

4. Thời hạn nộp hồ sơ báo cáo thuế

Dựa theo quy định của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, Điều 44 có đề cập về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể:

4.1 Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo đối với trường hợp khai và nộp theo tháng.

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

 • Báo cáo thuế quý 1: Chậm nhất là ngày 30/04.
 • Báo cáo thuế quý 2: Chậm nhất là ngày 31/07.
 • Báo cáo thuế quý 3: Chậm nhất là ngày 31/10.
 • Báo cáo thuế quý 4: Chậm nhất là ngày 31/01 năm sau.
4.2 Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm;

b) Tờ khai thuế môn bài: Nếu trong năm, công ty có thay đổi vốn điều lệ thì bắt buộc doanh nghiệp phải kê khai thuế môn bài trước 30.01 năm sau năm phát sinh thay đổi vốn.

Trong trường hợp người nộp hồ sơ kê khai thuế thông qua hệ thống điện tử của cơ quan thuế nhưng hệ thống bị trục trặc thì người nộp hồ sơ sẽ thực hiện tiếp tục vào ngày tiếp theo. 

5. Thời hạn nộp tiền thuế

5.1 Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp:
 • Quý 1: Chậm nhất là ngày 30/04;
 • Quý 2: Chậm nhất là ngày 30/07;
 • Quý 3: Chậm nhất là ngày 30/10;
 • Quý 4: Chậm nhất là ngày 30/01 năm sau;
5.2 Thời hạn nộp thuế môn bài:

Theo Khoản 9, Điều 18, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp lệ phí môn bài mỗi năm sẽ trước ngày 30/01 của năm tiếp theo. Một số trường hợp đặc biệt sẽ có quy định riêng:

Hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ phải nộp thuế:

 • Nếu hạn miễn nộp lệ phí môn bài ở 6 tháng đầu năm, thời hạn chậm nhất là ngày 30/07 của năm đó.
 • Nếu hạn miễn nộp lệ phí môn bài nằm ở 6 tháng cuối năm, thời hạn chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Hộ kinh doanh hoạt động trở lại sau thời gian ngưng hoạt động:

 • Trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là 30/07 cùng năm.
 • Trở lại hoạt động trong 6 tháng cuối năm thì hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là 30/01 của năm sau.

6. Hướng dẫn trình tự làm kế toán báo cáo Thuế

Bước 1: Lập bảng kê của hàng hóa dịch vụ mua vào và bán ra

Bảng kê hàng hóa là một loại chứng từ để ghi lại quá trình mua hàng hóa, dịch vụ và bán ra của doanh nghiệp. Bảng kê hóa đơn chứng từ dịch vụ hàng hóa mua vào được lập theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp có thể thực hiện kê khai theo Mẫu số 01-2/GTGT, được ban hành trong Phụ lục kèm theo của Thông tư số 119/2014/TT-BTC.

Bước 2: Tiến hành lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK
 • Trước khi lập tờ khai thì quý khách cần cài đặt phần mềm HTKK.
 • Mở phần mềm, nhập Mã số thuế doanh nghiệp và chọn Đồng ý.
 • Điền tất cả thông tin của doanh nghiệp vào.
 • Tiếp đến, bạn chọn vào tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT. Chọn kỳ kê khai phù hợp và đồng ý.
 • Chỉ tiêu 21: Tích vào đây nên trong kỳ khai thuế không phát sinh hoá đơn đầu ra/vào
 • Chỉ tiêu 22: NNT lấy số GTGT còn được khấu trừ của kỳ trước chuyển sang, cần tương ứng số thuế ghi trên tờ khai thuế GTGT kỳ trước tại chỉ tiêu 43.
 • Chỉ tiêu 23: Là tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ đã mua vào trong kỳ kê khai nhưng chưa có thuế GTGT.
Bước 3: Tiến hành lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC25/AC
  • Quý khách bấm chọn mục Hóa đơn và Chọn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC.
 • Nhập mã loại hóa đơn: 01GTKT (nếu DN sử dụng phương pháp khấu trừ), 02 GTTT (nếu DN sử dụng phương pháp trực tiếp).
 • Tên loại hóa đơn: Hiển thị Hóa đơn giá trị gia tăng.
 • Ký hiệu mẫu hóa đơn: Nhập ký hiệu như trên tờ hóa đơn ví dụ như 0101GTKT/001
 • Ký hiệu hóa đơn: ví dụ như TT/18P
 • Vào cột số mua / phát hành trong kỳ nhập số hóa đơn: từ 0000001 đến số 000xxxx (x là số lượng hàng phát hành trong kỳ).

Dựa vào bảng kê bán ra ta biết được số lượng hóa đơn sử dụng và số hóa đơn xóa bỏ.

Ví dụ như quý này bị xóa bỏ 1 tờ hóa đơn 0000002 và sử dụng có 6 tờ.

 • Nhập vào số lượng đã sử dụng: 6
 • Phần xóa bỏ nhập số hóa đơn xóa bỏ: 0000002.
 • Nhập họ tên người lập biểu, đại diện pháp luật.
 • Chọn Ghi và kết xuất ra file.xml
Bước 4: Tiến hành nộp tờ khai thuế làm báo cáo thuế qua mạng

Sau khi quý khách đã hoàn thành xong tờ khai trên phần mềm HTKK và kết xuất file, bước tiếp theo là quý khách cần nộp lên cơ quan thuế. Cách nhanh nhất mà bạn có thể thực hiện là nộp báo cáo trên trang web thuedientu.gdt.gov.vn qua các bước sau:

 • Bước 1: Doanh nghiệp đăng nhập vào trang website cổng thông tin của Tổng cục Thuế tại: https://thuedientu.gdt.gov.vn/.
 • Bước 2: Tải tờ khai thuế XML lên hệ thống.
 • Bước 3: Nhấn ký điện tử.
 • Bước 4: Nhấn nút Nộp tờ khai.
 • Bước 5: Chọn“Tra cứu” để kiểm tra xem báo cáo này đã được gửi hay chưa.

Vậy là hoàn thành xong các bước để nộp báo cáo thuế của doanh nghiệp.

7. Dịch vụ Kế toán báo cáo thuế trọn gói tại DUNTAX:

Dịch vụ bao gồm:
 • Tư vấn Sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào.
 • Nhận Hóa đơn chứng từ tận nơi.
 • Lập Báo cáo thuế VAT hàng tháng.
 • Lập Tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý.
 • Lập Báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý.
 • Lập phiếu thu – chi – xuất – nhập kho.
 • Lập sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm.
 • Lập quyết toán thuế TNDN + TNCN cuối năm.
 • Lập quyết toán hóa đơn cuối năm.
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế.
Với hơn 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán – thuế, Duntax cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất đến Quý Khách Hàng.
 • Uy tín – chất lượng – Độ chính xác cao
 • Đáp ứng yêu cầu chuyên môn kế toán cho Doanh Nghiệp
 • Tiết kiệm chi phí thuê nhân sự kế toán
 • Giá tốt – cam kết không phát sinh chi phí
 • Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm
 • Sẵn sàng hỗ trợ và giải quyết khó khăn của Quý Khách hàng.
Liên hệ:
 • Quý khách có nhu cầu tư vấn/sử dụng dịch vụ kế toán , quyết toán báo cáo tào chính, thành lập doanh nghiệp tại công ty Dũng Nguyễn xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0916 986 987

Zalo: 0399 66 77 88

Địa chỉ: 6-8 Nguyễn Hậu, Tân Thành, Tân Phú, TPHCM

Email: dungnguyenact@gmail.com

Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất có thể.

Tham khảo: Bảng giá dịch vụ tại Duntax

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn?

Kết nối với Thuế Dũng Nguyễn

Bản quyền thuộc về THUẾ DŨNG NGUYỄN – MST: 0312661622