Mẫu chứng từ kế toán theo quy định của Bộ tài chính

Tháng Mười Hai 5, 2022by Duntax0

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành. Các chứng từ kế toán này sẽ được dùng để làm căn cứ ghi sổ kế toán. Dưới đây là mẫu chứng từ kế toán theo Quy định của Bộ tài chính:

Tổng hợp mẫu chứng từ kế toán mới nhất

1. Mẫu phiếu thu:

Theo mẫu số 01-TT bao hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

2. Mẫu phiếu chi:

Theo mẫu số 02-TT bao hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

3. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng:

4. Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng:

5. Mẫu giấy đề nghị thanh toán:

6. Mẫu biên lai thu tiền:

Hướng dẫn phương pháp và trách nhiệm ghi biên lai

– Kế toán doanh nghiệp hoặc người phụ trách thu chi của doanh nghiệp có trách nhiệm đóng biên lai thu tiền thành quyển, phải ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ của đơn vị thu tiền và đóng dấu đơn vị, phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển phải ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền liên tục trong 1 quyển.

– Ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nộp tiền.

– Dòng “Nội dung thu” ghi rõ nội dung thu tiền.

– Dòng “Số tiền thu” ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp, ghi rõ đơn vị tính là “đồng” hoặc USD…

Nếu thu bằng séc phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc bắt đầu lưu hành và họ tên người sử dụng séc.

– Khi ghi biên lai phải được lập thành hai liên (Đặt giấy than viết một lần).

Sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký và ghi rõ họ tên để xác nhận số tiền đã thu, đã nộp. Ký xong người thu tiền lưu 1 liên, còn liên 2 giao cho người nộp tiền giữ.

– Cuối ngày, người được đơn vị giao nhiệm vụ thu tiền phải căn cứ vào bản biên lai lưu để lập Bảng kê biên lai thu tiền trong ngày (Nếu thu séc phải lập Bảng kê thu séc riêng) và nộp cho kế toán để kế toán lập phiếu thu làm thủ tục nhập quỹ hoặc làm thủ tục nộp ngân hàng. Tiền mặt thu được ngày nào, người thu tiền phải nộp quỹ ngày đó.

– Biên lai thu tiền áp dụng trong các trường hợp thu tiền phạt, lệ phí, ngoài pháp luật phí, lệ phí… và các trường hợp khách hàng nộp séc thanh toán với các khoản nợ.

7. Mẫu bảng kiểm kê Quỹ dùng VNĐ:

8. Mẫu bảng kiểm kê dành cho ngoại tệ, vàng tiền tệ:

Nguồn: luatvietnam.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn?

Kết nối với Thuế Dũng Nguyễn

Bản quyền thuộc về THUẾ DŨNG NGUYỄN – MST: 0312661622