Please wait, loading...

 

Mức phạt vi phạm về chứng từ kế toán theo Nghị định 41 - Thuế Dũng Nguyễn

Tháng Một 19, 2021by Duntax0

Kế toán là công việc quan trọng và  đòi hỏi độ chính xác cao. Do đó, các vi phạm về chứng từ kế toán (CTKT)  như”:  làm mất, lập sai, không có chữ ký, tẩy, xoá,… sẽ chịu các mức phạt tuỳ mức độ. Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định cụ thể mức phạt vi phạm về CTKT.

I. Xử phạt hành vi vi phạm về chứng từ kế toán:

Theo Điều 8 quy định mức phạt đối với từng trường hợp như sau:

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng:
 • Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;
 • Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán;
 • Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu;
 • Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn;
 • Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên.

Lưu ý: Đây là mức phạt đối với cá nhân vi phạm. Trường hợp tổ chúc có cùng hành vi thì mức phạt tiền gấp 02 lần.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:
 • Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán;
 • Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký;
 • Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền;
 • Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký;
 • Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ;
 • Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định;
 • Để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng:
 • Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
 • Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
 • Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
 • Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

 • Bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của chứng từ đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
 • Buộc hủy các chứng từ kế toán bị khai man, giả mạo đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
 • Buộc lập bổ sung chứng từ chưa được lập khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;
 • Buộc hủy các chứng từ kế toán đã được lập nhiều lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này.

II. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ TLKT:

Điều 15 quy định cụ thể từng mức phạt với từng hành vi vi phạm như sau:

1. Phạt cảnh cáo:
 • Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm từ 12 tháng trở lên so với quy định.
 • Không sắp xếp đưa vào lưu trữ theo trình tự thời gian phát sinh cũng như theo đúng kỳ kế toán năm.
2. Phạt từ 5.000.000 đồng – 10.000.000 đồng:
 • Không lưu trữ đầy đủ tài liệu kế toán theo quy định.
 • Để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ.
 • Sử dụng không đúng quy định các tài liệu kế toán.
 • Không tiến hành tổ chức kiểm kê, phân loại, phục hồi tài liệu kế toán bị mất mát hoặc bị huỷ hoại.
 3. Phạt từ 10.000.000 đồng – 20.000.000 đồng:
 • Huỷ bỏ tài liệu kế toán khi chưa hết hạn lưu trữ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Không lập hội đồng tiêu huỷ, không đúng phương pháp tiêu huỷ, không lập biên bản tiêu huỷ theo đúng quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Địa chỉ

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

Kết nối với Duntax

Bản quyền thuộc về DUNTAX – MST: 03122661622