Please wait, loading...

 

Những điểm mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP - Thuế Dũng Nguyễn

Tháng Mười Hai 16, 2020by Duntax0
Vừa qua công văn 5189/TVT-CS đã được Tổng cụ Thuế ban hành. Giới thiệu những nội dung mới về Luật quản lý thuế theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, 17 điểm mới được trình bày bao gồm:

1. Phạm vi điều chỉnh;
2. Quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời hạn tạm ngừng hoạt động, kinh doanh;
3. Quản lý thu các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước;
4. Đăng ký thuế;
5. Khai thuế, tính thuế;
6. Ấn định thuế;
7. Thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu từ tiền đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tiền sử dụng khu vực biển;
8. Gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất;
9. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh;
10. Khoanh tiền thuế nợ;
11. Phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh, chính quyền địa phương trong việc thực hiện xóa nợ, hoàn trả cho Nhà nước khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã được xóa trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
12. Các biện pháp cưỡng chế nợ thuế;
13. Công khai thông tin;
14. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin người nộp thuế;
15. Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
16. Mua thông tin, tài liệu, dữ liệu của đơn vị cung cấp để phục vụ công tác quản lý thuế;
17. Cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
Nguồn: luatvietnam.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Địa chỉ

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn - Duntax?

Kết nối với Duntax

Bản quyền thuộc về DUNTAX – MST: 03122661622