Những hồ sơ cần thiết để khai quyết toán thuế

Tháng Mười 28, 2020by Duntax0

Quyết toán thuế là việc làm định kỳ doanh nghiệp cần tiến hành. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những hồ sơ cần thiết để gửi đúng hạn đến cơ quan chức năng. Thông thường, hồ sơ thường bao gồm:

Hồ sơ quyết toán thuế

1. Báo cáo tài chính:

Với các loại hình DN thì báo cáo nộp cũng khác nhau. Tuy nhiên cơ bản được chia ra làm 04 loại sau:

 • Thông tư 200/2014/TT-BTC.
 • Thông tư 133/2016/TT-BTC.
 • Thông tư 132/2018/TT-BTC.
 • BCTC cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Đối với các doanh nghiệp cần kiểm toán, thì phải nộp kèm BCTC đã được kiểm toán.

Tham khảo: những doanh nghiệp nào bắt buộc phải kiểm toán BTCT.

2. Tờ khai quyết toán thuế TNDN:

Tờ khai quyết toán thuế TNDN: mẫu 03/TNDN theo thông tư số 151/2014/TT-BTC.

3. Phụ lục đi kèm tờ khai (nếu có):

 • Phụ lục kết quả HĐSX kinh doanh.
 • Phụ lục ưu đãi thuế TNDN.
 • Phụ lục số thuế TNDN đã nộp tại nước ngoài đối với DN có phát sinh thu nhập tại nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN.
 • Phụ lục thuế TNDN đối với thu nhập chuyển nhượng từ BĐS theo mẫu số 03-5/TNDN.
 • Phụ lục tính nộp thuế TNDN của DN có đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khác với nơi đặt trụ sở chính theo mẫu số 03-3/TNDN.
 • Đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết cần chuẩn bị thêm:
  • Phụ lục 01: Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết.
  • Phụ lục 02: Danh mục thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia.
  • Phụ lục 03: Danh mục thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu.
  • Phụ lục 04: công khai báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.

4. Hồ sơ khác:

 • Sổ sách;
 • Hoá đơn;
 • Chứng từ đầu ra và đầu vào của đơn vị;
 • Hợp đồng mua bán,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn?

Kết nối với Thuế Dũng Nguyễn

Bản quyền thuộc về THUẾ DŨNG NGUYỄN – MST: 0312661622