Quy định chuyển lỗ khi tính thuế TNDN mới nhất

Tháng Tám 2, 2021by Duntax0

Một trong nhưng bài toán được kế toán qua tâm khi quyết toán thuế TNDN là quy định về chuyển lỗ của kỳ trước. Sau đây Duntax xin chia sẻ đến bạn chi tiết quy định chuyển lỗ khi tính thuế TNDN mới nhất.

Quy định chuyển lỗ khi tính thuế TNDN

1. Xác định thuế TNDN phải đóng:

 Thuế TNDN phải đóng = ( Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH & CN (nếu có) ) x Thuế suất thuế TNDN

Thu nhập tính thuế  = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển)

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – ( khoản chi được trừ của HĐSX,KD + Thu nhập khác)

2. Quy định xác định lỗ và chuyển lỗ khi tính thuế TNDN:

Theo điều 9 chương II thông tư 78/2014/TT-BTC ( có hiệu lực ngày 02/08/2014) và Thông tư 96/2015/TT-BTC (22/06/2015) quy định:

 • Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.
 • DN sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
 • DN tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.
 • Qúa thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập các năm tiếp sau.

Như vậy, nguyên tắc chuyển lỗ:

 • Doanh nghiệp chỉ được chuyển lỗ khi phát sinh số lãi trong kỳ.
 • Số lỗ được chuyển tối đa bằng số lãi kỳ hiện tại.
 • Chuyển lỗ liên tục và thời gian chuyển tối đa trong vòng 5 năm.

3. Hướng dẫn chuyển lỗ khi tính thuế TNDN giữa các quý trong năm:

Thông tư 151/2014/TT-BTC thì từ quý 04/2014 Doanh nghiệp không phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mà chỉ cần tạm xác định thuế TNDN và tạm nộp và NSNN.

Như vậy, khi tạm tính thuế TNDN của quý này thì DN được phép chuyển lỗ của quý trước sang.

Lưu ý: chỉ được chuyển lỗ giữa các quý trong năm. Hoặc số lỗ theo quyết toán của năm trước sang Quý I của năm sau.

4. Hướng dẫn chuyển lỗ giữa các năm khi tính thuế TNDN:

  • Trường hợp chuyển lỗ một lần:

Thực hiện khi số lỗ của năm trước nhỏ hơn số lãi của năm hiện tại.

Ví dụ:

Năm 2019 công ty A lỗ 200 triệu. Năm 2020 công ty lãi 300 triệu.

 • Như vậy tiền thuế phải đóng của công ty A = (300tr-200tr)*thuế suất
  • Trường hợp chuyển lỗ dần:

Thực hiện khi số lãi năm trước lớn hơn số lãi năm hiện tại và thực hiện chuyển liên tục, tối đa trong 5 năm.

Ví dụ:

Năm 2018 công ty B lỗ 100 triệu. Năm 2019 công ty B lãi 40 triệu.

 • Như vậy khi xác định thuế TNDN năm 2019, công ty được chuyển lỗ tối đa 40 triệu của năm 2018. Khi đó số thuế phải đóng = (40-40)* thuế suất = 0

Và số lỗ 60 triệu còn lại được chuyển liên tục và tối đa trong vòng 5 năm.

5. Hướng dẫn làm phụ lục chuyển lỗ khi lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN năm:

Phần mềm HTKK => Thuế TNDN => Tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu 3/TNDN) => Phụ lục 03-2A/TNDN

Khi đó phần mềm sẽ tự động cập nhật số lỗ được chuyển năm trước vào chỉ tiêu C3 trên tờ khai quyết toán 03/TNDN.


Để được tư vấn kĩ hơn các vấn đề về Thuế, mời Quý Khách Hàng liên hệ:

Hotline: 0912 02 02 72

Zalo: 0399 66 77 88

Trụ sở chính: 6-8-10 Nguyễn Hậu, Tân Thành, Tân Phú, HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn?

Kết nối với Thuế Dũng Nguyễn

Bản quyền thuộc về THUẾ DŨNG NGUYỄN – MST: 0312661622