Quy định về thời hạn kê khai thuế GTGT hoá đơn đầu ra, đầu vào

Tháng Sáu 8, 2021by Duntax0

Kê khai thuế GTGT của hoá đơn đầu ra, đầu vào là một trong những nhiệm vụ cơ bản của kế toán. Vậy thời hạn kê khai được quy định như thế nào? Kê khai sót hoá đơn có bị phạt hay không? Duntax xin chia sẻ chi tiết đến bạn đọc trong bài viết sau:

Kê khai thuế GTGT hoá đơn đầu vào, hoá đơn đầu ra

1. Thông tư 219/2013/TT-BTC:

Khoản 8 điều 14 quy định:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp DN phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sat sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

  • Như vậy. trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra thuế, hoá đơn GTGT đầu vào không còn bị giới hạn về thời hạn kê khai
Khoản 14 điều 14 quy định:

“Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì chỉ được khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu tiên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì được tính số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ mà chưa khấu trừ hết vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, trừ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nôp thuế theo phương pháp khấu trừ được hoàn thuế.

2. Kê khai bổ sung đối với hoá đơn bỏ sót:

– Đối với các hóa đơn đầu ra:

“Thời điểm phát hiện hóa đơn đầu ra bỏ sót kỳ nào thì thì thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh tại kỳ tính thuế phát sinh hoá đơn theo quy định.”

Ví dụ: Tháng 1/20201, Văn phòng phẩm Hà Thịnh Phát phát hiện hoá đơn đầu ra phát sinh tháng 7/2020 chưa kê khai.

Tiến hành kê khai, bổ sung điều chỉnh hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 7/2020 theo quy định

– Đối với các hóa đơn đầu vào:

“Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”.

Ví dụ: Tháng 1/20201 Văn phòng phẩm Hà Thịnh Phát phát hiện hoá đơn đầu vào phát sinh tháng 8/2020 chưa kê khai.

  • Tiến hành kê khai vào Mục I – Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ trên tờ khai tháng 12/2020 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 1/2021 nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”.

3. Xử lý hoá đơn đầu vào kê khai sau khi được hoàn GTGT:

Căn cứ công văn 5004.TCT-KK ngày 26/11/2015 của Tổng cục thuế:

  • Thuế GTGT đầu vào kê khai sót chỉ được kê khai khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bộ quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp.
  • Nếu kê khai bổ sung sau thời điểm công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thì không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Xem  thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn?

Kết nối với Thuế Dũng Nguyễn

Bản quyền thuộc về THUẾ DŨNG NGUYỄN – MST: 0312661622