Thông tư số 68/2019/TT-BTC về ban hành hoá đơn điện tử

Tháng Mười Một 27, 2019by Duntax1

Ngày 30/09/2019 vừa ra, thông tư số 68/2019/TT-BTC đã được ban hành về hoá đơn điện tử. Hãy cùng DUNTAX tóm tắt một số lưu ý về thông tư này nhé.

          1.Hiệu lực thi hành:

  •  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019.
  •  Từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 10 năm 2020.
  •  Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh. Phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại thông tư này.
  • Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các thông tư, quyết định của bộ tài chính nêu tại khoản 2 điều này hết hiệu lực thi hành.

Các văn bản của bộ tài chính ban hành sau đây vẫn có hiệu lực thi hành:

a. Thông tư số 32/2011/tt-btc ngày 14 tháng 03 năm 2011 của bộ tài chính. Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

b. Thông tư số 191/2010/tt-btc ngày 01 tháng 12 năm 2010. Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

c. Thông tư số 39/2014/tt-btc ngày 31 tháng 3 năm 2014 của bộ tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 119/2014/tt-btc ngày 25 tháng 8 năm 2014, thông tư số 26/2015/tt-btc ngày 27 tháng 02 năm 2015 của bộ tài chính).

d. Quyết định số 1209/qđ-btc ngày 23 tháng 6 năm 2015 của bộ trưởng bộ tài chính. Về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Quyết định số 526/qđ-btc ngày 16 tháng 4 năm 2018 của bộ trưởng bộ tài chính. Về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

e. Quyết định số 2660/qđ-btc ngày 14 tháng 12 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính. Về việc gia hạn thực hiện quyết định số 1209/qđ-btc ngày 23 tháng 6 năm 2015;

f.  Thông tư số 37/2017/tt-btc ngày 27 tháng 4 năm 2017 của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/tt-btc ngày 31 tháng 3 năm 2014 của bộ tài chính. Được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 119/2014/tt-btc ngày 25/8/2014, thông tư số 26/2015/tt-btc ngày 27/02/2015 của bộ tài chính. 

        2. Thời điểm lập hoá đơn điện tử:

 Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm (ví dụ: ngày 30 tháng 9 năm 2019).

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn?

Kết nối với Thuế Dũng Nguyễn

Bản quyền thuộc về THUẾ DŨNG NGUYỄN – MST: 0312661622