Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Tháng Mười Một 17, 2021by Duntax0

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, do nhiều yếu tố tác động, việc doanh nghiệp thay đổi địa chỉ công ty là chuyện không còn xa lạ. Song để hợp pháp hóa hoạt động này, doanh nghiệp cần thực hiện nhanh chóng thủ tục thay đổi địa chỉ công ty. Duntax xin chia sẻ đến Qúy doanh nghiệp chi tiết thủ tục như sau:

Dịch vụ thay đổi trụ sở kinh doanh tại TPHCM

I. Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, huyện, thị trấn:

1. Trình tự thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, huyện, thị trấn:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ kinh doanh

Để tiến hành thay đổi địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh, bạn cần chuẩn bị hồ sơ với đầy đủ các giấy tờ sau:

 1. Thông báo thay đổi địa chỉ công ty, địa chỉ kinh doanh, địa chỉ trụ sở chính sang một nơi khác cùng nằm trên quận, huyện, thị trấn hiện tại.
 2. Quyết định về việc thay đổi và di dời trụ sở kinh doanh
 3. Nếu là doanh nghiệp có từ hai thành viên trở lên (Công ty hợp danh; Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Công ty cổ phần) thì phải nhận được sự đồng thuận của các thành viên về việc điều chỉnh, di dời trụ sở chính. Nó được thể hiện qua biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị.
 4. Trong trường hợp Đại diện pháp luật uỷ quyền cho một cá nhân hay dịch vụ thì cần phải có giấy uỷ quyền.
 5. Các văn bản khác có liên quan quan.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh

Trình hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM tại 32 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp 1: Nếu hồ sơ chưa đúng yêu cầu cần tiến hành bổ sung và điều chỉnh theo hướng dẫn của cán bộ nhân viên.

Trường hợp 2: Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ đúng theo quy định và tiến hành gửi Giấy hẹn trả kết quả.

Bước 3: Nhận kết quả từ Sở Kế hoạch và Đầu Tư

Người Đại diện pháp luật hay người được uỷ quyền nhận kết quả từ Phòng đăng ký kinh doanh. Thời gian căn cứ theo ngày có trên Giấy hẹn trả kết quả.

Trường hợp 1: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới;

Trường hợp 2: Nếu hồ sơ không hợp lệ hay phát sinh vấn đề khác thì sẽ bị từ chối. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi văn bản trả lời cụ thể nguyên nhân và hướng dẫn cách bổ sung để điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4 : Đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp

Doanh nghiệp đăng tải bố cáo trên https://bocaodientu.dkkd.gov.vn/ Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. Lưu ý về hoá đơn khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận, huyện, thị trấn:

Các hóa đơn GTGT không còn giá trị sử dụng. Vì thông tin trên hóa đơn không giống với thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Trong trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ:
 1. Sử dụng con dấu mã số thuế, đóng lên vị trí thông tin doanh nghiệp trên 3 liên hóa đơn mẫu của hóa đơn cũ.
 2. Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn kèm ảnh chụp đến Chi cục thuế qua mạng.
Trường hợp sử dụng hóa đơn mới:
 1. Thông báo huỷ hóa đơn GTGT chưa sử dụng
 2. In hóa đơn theo các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới
 3. Thông báo phát hành hóa đơn mẫu mới

II. Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận, huyện, tỉnh, thành phố:

1. Trình tự thay đổi địa chỉ kinh doanh trên giấy phép:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận, huyện, thị trấn

Hồ sơ thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận, huyện bao gồm:

 1.     Thông báo điều chỉnh thông tin, nội dung đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 2.     Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân; Công ty TNHH MTV); Quyết định và biên bản cuộc họp và Hội đồng thành viên (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Công ty hợp danh); Quyết định và biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (Công ty cổ phần) về việc đổi trụ sở chính, thông tin trên Giấy đăng ký kinh doanh.
 3.     Giấy uỷ quyền (Nếu người đại diện pháp luật uỷ quyền cho một cá nhân hay dịch vụ chuyên nghiệp)
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sau khi hoàn thành hồ sơ ở bước 1, người đại diện pháp luật hay người được uỷ quyền tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng đăng ký kinh doanh gửi Giấy hẹn trả kết quả nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả từ Phòng đăng ký kinh doanh

Đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận kết quả theo ngày ghi trên giấy hẹn. Doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới hoặc văn bản trả lời lý do hồ sơ bị từ chối và cách hướng dẫn điều chỉnh.

Bước 4: Khắc con dấu mới và đăng bố cáo trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

2. Lưu ý về hoá đơn khi thay đổi địa chỉ sang khác quận, huyện, thị trấn:

Do thay đổi trụ sở chính sang một quận, huyện, thị trấn khác nên Chi cục thuế quản lý cũng sẽ phải điều chỉnh. Doanh nghiệp cần hoàn thành quyết toán thuế và chuyển thuế đến quận mới.

Thay đổi thông tin nên các hoá đơn không còn giá trị sử dụng.

Trong trường hợp sử dụng hóa đơn cũ:
 1.     Đóng dấu tròn lên hóa đơn GTGT
 2.     Gửi BK01/AC Bảng kê khai hóa đơn chưa sử dụng
 3.     Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn đến Chi cục thuế quản lý mới.
Trong trường hợp sử dụng hóa đơn mới:
 1.     Thông báo huỷ hoá đơn GTGT
 2.     In hoá đơn mới
 3.     Thông báo phát hành hoá đơn mới với Chi cục thuế quản lý mới.
Duntax cung cấp dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty chỉ với 500.000đ

III. Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty tại DUNTAX:

Doanh nghiệp cần làm gì và cung cấp những giấy tờ gì?

Bạn chỉ cần gọi điện thoại yêu cầu dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty. Sau đó bạn cung cấp Mã Số Thuế, vị trí địa điểm mới. Các việc còn lại Hoàn Cầu sẽ hoàn thành và bàn giao giấy phép kinh doanh với địa điểm mới (con dấu nếu có) tận nơi cho doanh nghiệp.

Nội dung dịch vụ:

 • Soạn đề nghị thay đổi địa điểm kinh doanh (Đại diện pháp luật ký).
 • Soạn quyết định về việc thay đổi trụ sở chính của chủ sở hữu (Chủ sở hữu ký).
 • Chuẩn bị các hồ sơ và bìa hồ sơ theo quy định.
 • Soạn tờ khai người nộp hồ sơ.
 • Nhận uỷ quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Soạn thông báo thay đổi địa chỉ mới lên cơ quan thuế.
 • Nhân viên Hoàn Cầu trả giấy phép mới tận nơi cho bạn.
Chi phí dịch vụ thay đổi trụ sở kinh doanh
 • Lệ phí nộp nhà nước: 500.000đ, bao gồm:
  • Lệ phí hồ sơ và cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp mới ở Sở Kế hoạch và Đầu tư: 200.000đ.
  • Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới ở Cổng thông tin quốc gia: 300.000đ
 • Lệ phí con dấu và công bố mẫu dấu lên hệ thông quốc gia: 450.000đ. Lưu ý: Nếu vị trí trụ sở mới và cũ ở cùng quận thì doanh nghiệp không cần làm dấu mới.
 • Phí dịch vụ Duntax: 500.000đ
Thời gian thực hiện

1 ngày để tư vấn, soạn hồ sơ và trình khách hàng ký.

3 ngày để nộp hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp giấy phép mới (con dấu nếu có) và giao nhận của Hoàn Cầu sẽ bàn giao tận nơi cho khách hàng.

Nếu vẫn còn những thắc mắc xoay quanh vấn đề này hoặc muốn tìm đơn vị thay mình thực hiện việc thay đổi địa điểm kinh doanh nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, mời Quý Khách Hàng liên hệ:

 • Hotline: 0912 02 02 72
 • Zalo: 0399 66 77 88
 • Trụ sở: 6-8-10 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM

DUNTAX rất hi vọng được hợp tác & đồng hành cùng Quý Doanh Nghiệp.

Trân trọng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn?

Kết nối với Thuế Dũng Nguyễn

Bản quyền thuộc về THUẾ DŨNG NGUYỄN – MST: 0312661622