Tìm hiểu về lương cơ sở, lương cơ bản, lương tối thiểu vùng

Tháng Tám 31, 2020by Duntax0

Lương luôn là vấn đề được người lao động (NLD) và người sử dụng lao động (NSDLD) quan tâm. Lương được quy định thành nhiều loại mà không phải ai cũng nắm rõ. Sau đây, Duntax xin chia sẻ về 3 loại lương cơ bản nhất bao gồm: lương cơ bản, lương cơ sở, lương tối thiểu vùng.

Bản chất của tiền lương:

 • Tiền lương là khoản tiền NSDLĐ chi trả cho NLĐ khi họ cung ứng sức lao động của mình. Tiền lương được chi trả theo thoả thuận giữa hai bên hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Mức chi trả tiền lương được dựa trên năng lực, công suất, hiệu quả làm việc.
 • Lương của NLĐ không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.
 • Tiền lương bao gồm: lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng.

Sau đây là các loại lương cơ bản mà nhiều người có thể chưa phân biệt được:

1. Lương cơ bản:

Đối tượng áp dụng:
 • Tất cả người lao động làm việc trong và ngoài Nhà nước.
Định nghĩa:
 • Là mức lương dựa trên thoả thuận giữa NLĐ và NSDLĐ.
 • Không bao gồm các khoản phụ cấp, tiền thưởng và các khoản phí khác theo quy định.
Quy định về lương cơ bản:
 • Lương chi trả cho NLĐ không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
 • Đặc biệt đối với NLĐ đã qua học nghề, mức lương phải cao hơn 7% lương tối thiểu vùng.

2. Lương cơ sở:

Đối tượng áp dụng:
 • Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp độc lập.
Căn cứ vào lương cơ sở để:
 • Tính mức lương trong bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định.
 • Tính mức sinh hoạt phí, hoạt động phí.
 • Tính các khoản trích cũng như các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
Mức độ ảnh hưởng:
 • Khi có sự thay đổi về mức lương, toàn bộ đối tượng được áp dụng đều hưởng chế độ lương mới.
Chu kỳ thay đổi:
 • Tuỳ thuộc vào ngân sách Nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng cũng như mức độ tăng trưởng kinh tế để có sự thay đổi. Không có chu kỳ thay đổi cố định. Tuy nhiên, thông thường, mức lương CS được tăng định kỳ mỗi năm 1 lần.

3. Lương tối thiểu vùng:

Đối tượng áp dụng:
 • Người lao động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
Định nghĩa:
 • Là mức lương do Nhà nước quy định. NSDLĐ không được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng cho NLĐ.

Xem thêm: tìm hiểu về phụ cấp lương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn?

Kết nối với Thuế Dũng Nguyễn

Bản quyền thuộc về THUẾ DŨNG NGUYỄN – MST: 0312661622