Tổng hợp những nghiệp vụ cơ bản kế toán cần nắm vững

Tháng Ba 29, 2021by Duntax0

Tuỳ vào vị trí và đặc thù công ty mà mỗi kế toán sẽ chịu trách nhiệm với những công việc khác nhau. Song hầu hết kế toán đều cần nắm vững các nghiệp vụ cơ bản nhất định. Sau đây Duntax xin chia sẻ đến bạn đọc các tổng hợp những nghiệp vụ cơ bản dành cho kế toán.

Mỗi kế toán cần nắm vững những nghiệp vụ cơ bản

Hạch toán nghiệp vụ mua bán hàng hoá

1. Hạch toán đối với nghiệp vụ mua hàng:

Giá mua chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng:

 • Nợ TK 152; 153; 155; 156; 641; 642

Thuế giá trị gia tăng mua vào:

 • Nợ TK 1331

Tổng giá trị thanh toán mua theo hóa đơn:

 • TK 111; 112; 331

Khi doanh nghiệp đã thanh toán toàn bộ công nợ của kỳ trước cho nhà cung cấp: 

 • Số tiền trả trước cho nhà cung cấp:

Nợ TK 331

TK 111; 112

2. Hạch toán đối với nghiệp vụ bán hàng:
2.1 Khi bán hàng cho khách hàng:
 • Giá vốn bán hàng: 

Nợ TK 631

TK 156

 • Doanh thu bán hàng: 

Nợ TK 111; 112; 131 : tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn

TK 511 doanh thu giá bán chưa gồm thuế GTGT

TK 3331 Thuế giá trị gia tăng bán ra

 • Khi thu công nợ kỳ trước của khách hàng:

Nợ TK 111; 112: Số tiền khách hàng trả trước

TK 131

 • Khi ngân hàng trả lãi cho doanh nghiệp:

Nợ TK 112

TK 515

Nghiệp vụ công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu và thành phẩm:

1. Phương pháp tính giá xuất kho:
1.1 Phương pháp tính bình quân gia quyền:

Công thức:

Giá thực tế nguyên vật liệu, hàng hóa xuất dùng = Số lượng xuất dùng x Giá đơn vị bình quân

 • Phương pháp tính bình quân cả kỳ dự trữ: 

Đơn giá = (Giá thực tế tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ) / (Số lượng hàng tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ)

 • Phương pháp tính bình quân cuối kỳ trước: 

Đơn giá = Giá thực tế tồn đầu kỳ hoặc cuối kỳ trước / Lượng thực tế tồn đầu kỳ

 • Phương pháp tính đơn giá sau mỗi lần nhập: 

Đơn giá = Giá thực tế tồn đầu kỳ / Lượng thực tế tồn đầu kho

2.2 Phương pháp nhập trước xuất trước:

– Hàng nào nhập khi trước sẽ được xuất đi trước.

2.3 Phương pháp thực tế đích danh:

– Chỉ áp dụng cho những mặt hàng có giá trị cao và bán theo đơn chiếc

2. Xuất công cụ dụng cụ:
 • Trường hợp mua công cụ dụng cụ nhập kho:

Nợ TK 153

TK 1331

TK 111; 112; 331

 • Khi xuất công cụ dụng cụ để dùng:

Trường hợp phân bổ 1 lần toàn bộ CCDC

Nợ TK 154: Sử dụng cho bên bộ phận sản xuất

Nợ TK 641: Sử dụng cho bộ phận bán hàng

Nợ TK 642: Sử dụng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp:

TK 153: Giá trị công cụ dụng cụ phân bổ

Trường hợp phân bổ nhiều lần toàn bộ giá trị công cụ dụng cụ:

Nợ TK 242

TK 153

Nghiệp vụ tài sản cố định:

 • Công thức xác định nguyên giá tài sản cố định:

Nguyên giá = Giá mua trên hóa đơn chưa bao gồm VAT + Các chi phí liên quan + Thuế nhập khẩu – Các khoản giảm trừ

 • Mua tài sản cố định:

Nợ TK 221

Nợ TK 133

TK 111; 112; 331

 • Tính khấu hao hàng tháng:

Nợ TK 154; 641; 642

TK 214

 • Quá trình sử dụng thanh lý và nhượng bán:

Xóa sổ 

Nợ TK 214: Giá trị TS bị khấu hao đến thời điểm thanh lý và nhượng bán:

Nợ TK 811: Giá trị còn lại

Có TK 211: Nguyên giá của tài sản

Giá thỏa thuận

Nợ TK 111; 112; 131

TK 711: giá thỏa thuận của cả hai bên

Trường hợp tân trang và sửa chữa trước khi thanh lý

Nợ TK 811: Chi phí sử dụng để thanh lý:

Nợ TK 1331: Thuế giá trị gia tăng:

TK 111; 112; 331

Nghiệp vụ tiền lương và những khoản tiền trích theo lương:

1. Những khoản trích theo lương:
Khoản trích Người sử dụng lao động Người lao động
Bảo hiểm xã hội 17.5% 8%
Bảo hiểm y tế 3% 1,5%
Bảo hiểm thất nghiệp 1% 1%
 2. Phương pháp hạch toán:
 • Tiền lương cần trả cho các bộ phận khác trong doanh nghiệp:

Nợ TK 154; 641; 642

TK 334

 • Những khoản trích các loại bảo hiểm tính vào trong chi phí của doanh nghiệp:

Nợ TK 154; 641; 642: 17,5% x lương cơ bản (LCB)

TK 3383: 17,5% x LCB

TK 3384: 3% x LCB

TK 3389: 1% x LCB

TK 3382: 2% x LCB

 • Trích các loại bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân trừ vào tiền lương của người lao động:

Nợ TK 334

TK 3383: 8% x LCB

TK 3384: 1,5% x LCB

TK 3389: 1% x LCB

 • Nộp các khoản tiền bảo hiểm:

Nợ TK 3383

Nợ TK 3384

Nợ TK 3389

TK 111; 112


Duntax tuyển dụng kế toán dịch vụ, ưu tiên bạn trẻ có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo thêm.

Chi tiết xem tại: Tuyển dụng Duntax

Trân trọng !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn?

Kết nối với Thuế Dũng Nguyễn

Bản quyền thuộc về THUẾ DŨNG NGUYỄN – MST: 0312661622