Xử lý hoá đơn có sai sót đã xuất

Tháng Mười Hai 17, 2019by Duntax0

Là một nhân viên kế toán dù mới ra trường hoặc với một kế toán đã đi làm lâu năm. Việc xuất hóa đơn cũng không tránh hỏi những sai sót. Cũng như giữa việc xuất hóa đơn thông thường hay xuất hóa đơn điện tử , sai sót là điều không thể tránh khỏi. Duntax xin chia sẻ cách xử lý hoá đơn có sai sót đã xuất:

1. Trường hợp hóa đơn điện tử không có mã vạch của Cơ quan thuế:

Hoá đơn đã phát hành và gửi cho bên mua sau đó phát hiện sai sót thì xử lý như sau:
 • Trường hợp chỉ sai tên, địa chỉ nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót. Thì bên Bán thông báo cho bên mua về việc hóa đơn có sai sót. Và không phải lập hóa đơn thay thế. Nếu hóa đơn điện tử đã gửi Cơ quan thuế thì bên bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế.
 • Trường hợp có sai về mã số thuế, về thuế suất, về mặt hàng, về số tiền ghi trên hóa đơn. Hai bên tiến hành lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Sau đó bên Bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Nội dung thể hiện trên hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai cần ghi rõ .“ Thay thế cho hóa đơn ký hiệu, mẫu số , số hóa đơn, ngày tháng năm” sau đó gửi lại cho bên mua. Đối với trường hợp này nếu hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi Cơ quan thuế. Thì bên Bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế.
 

2. Trường hợp HĐĐT có mã vạch của cơ quan thuế:

 • Bên bán phát hiện sai sót và chưa gửi đến bên Mua:
  • Bên bán thực hiện thông báo với Cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử có sai sót đó.
  • Lập HĐĐT mới sau đó ký điện tử gửi Cơ quan thuế để được cấp mã hóa đơn mới. Thay thế cho hóa đơn sai sau đó gửi bên Mua.
  • Cơ quan thuế sẽ tiến hành hủy hóa đơn điện tử đã cấp mã số có sai sót lưu trên hệ thống của Cơ quan thuế.
 • Bên Bán phát hiện sai sót và đã gửi đến bên Mua có 2 trường hợp như sau:
  • Trường hợp chỉ sai tên, địa chỉ nhưng không sai mã số thuế. Bên Bán thông báo cho bên mua và thông báo với Cơ quan thuế.
  • Trường hợp có sai về mã số thuế, về thuế suất, về mặt hàng, về số tiền ghi trên HĐ. Hai bên tiến hành lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Bên Bán thực hiện thông báo với Cơ quan thuế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn?

Kết nối với Thuế Dũng Nguyễn

Bản quyền thuộc về THUẾ DŨNG NGUYỄN – MST: 0312661622